ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท THAI GOWELL Co.,Ltd.
33th Fl, Interchange 21, 399 Sukhumvit Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
TEL:02-660-6279, 063-569-4669 (Gift)
Email: info@gowell-bkk.com
ตัวแทนบริษัท HIDEKAZU MATSUDA
CHANAKAN TEERAPIRIYA
ก่อตั้ง พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008)
จำนวนล่ามและนักแปล 1.082 คน (ณ เดือนพฤษภาคม 2564)
ภาษาไทย 582 คน
ภาษาอินโดนีเซีย 138 คน
ภาษาเมียนมาร์ 190 คน
ภาษาเวียดนาม 142 คน
ภาษามาเลเซีย 30 คน
Website Gowell Group https://gowell-japan.com
สำนักงานประเทศญี่ปุ่น GOWELL Co.,Ltd.
Ginza 3 chome Bldg, 3-8-13 Ginza Chuo-ku Tokyo JAPAN
TEL: +81-3-6272-9651 FAX: +81-6272-9652
Email: info@gowell-japan.com
สำนักงานประเทศเมียนมาร์ GOWELL MYANMAR Co.,Ltd.
B4 SaHtaHa Thitsar Street, Ward 8, South Okkalapa Township,Yangon Myanmar