ล่ามและนักแปลกว่า 500 คน

บริษัทเรามีล่ามและนักแปลในประเทศไทยกว่า 200 คน และประจำที่ญี่ปุ่นกว่า 300 คน เราเป็นบริษัทที่มีล่ามและนักแปลมากที่สุด ครบทุกสายงาน รวมถึงพนักงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น

ให้บริการรวดเร็วฉับไว

กรุณากรอกรายละเอียดที่ต้องการสอบถามในแบบฟอร์ม
หรือติดต่อโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 063-569-4669 (กิ๊ฟ)

มีลูกค้ากว่า 7,000 บริษัท

ผลงานใน 10 ปี มีลูกค้ากว่า 7,000 บริษัท งานล่ามเจรจาธุรกิจ งานสัมนาต่างๆ และงานแปลเอกสารภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่นทุกชนิด ทั้งในไทยและญี่ปุ่น

บริการแปลภาษาญี่ปุ่น

banner_translation20180630

บริการล่ามและแปลภาษาญี่ปุ่นทุกประเภท ทั้งเอกสาร การอบรม คู่มือ เอกสารบัญชี เอกสารสัญญา เว็บไซต์ การท่องเที่ยว ส่งงานตรงเวลา รองรับการแปลปริมาณมากได้

บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น

banner_interpreter0630

บริการล่ามทุกประเภท การประชุมนานาชาติ การเจรจาธุรกิจ การอบรมเทคนิคเฉพาะทาง ไกด์นำเที่ยว ทั้งล่ามติดตามและล่ามพูดพร้อม

อัตราค่าบริการแปล ภาษาไทย ⇔ ภาษาญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะงาน 1 หน้า ราคา/คำ
บทความทั่วไป  จดหมาย  การท่องเที่ยว  เมนู  คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน 800B〜 2B〜
เว็บไซต์  ใบปลิว  คู่มือ  เอกสารการอบรม   แผนงาน  แบบสำรวจ  เอกสารอธิบายสินค้า 1,000B〜 2.5B〜
เอกสารสัญญา  หนังสือรับรองบริษัท  สิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  การแพทย์  ผลตรวจทางการแพทย์  หนังสือรับรองต่างๆ 1,300B〜 3.25B〜
เอกสารบัญชี   รายงานการตรวจสอบ  เอกสารทางการเงิน  เอกสารทางกฎหมาย  เอกสารด้านเทคนิคเฉพาะทาง  วิทยาศาสตร์  ลิขสิทธิ์ 1,600B〜 4B〜

 

อัตราค่าบริการล่ามภาษาไทย ⇔ ภาษาญี่ปุ่น  รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะงาน ระดับ ค่าบริการ 4 ชั่วโมง ค่าบริการ 8  ชั่วโมง
ล่ามบรรยายวีดีโอ  ล่ามสำรวจตลาด B 5,500B 8,500B
ล่ามโรงงาน (ฝึกอบรม) ล่ามติดตามคณะดูงาน ล่ามบูธงานจัดแสดงสินค้า B 7,000B 11,000B
ล่ามเจรจาธุรกิจ  การประชุม  งานสัมมนา A 10,000B 14,000B
ล่ามติดตามรัฐมนตรี  การเยี่ยมเยือน  การประชุมหารือ S 14,000B~ 20,000B~
ล่ามการประชุมนานาประเทศ  การเสนอผลงานวิจัย (ล่ามแปลสลับ) S 22,000B~ 28,000B~
ล่ามแปลพร้อม S 28,000B~ 34,000B~
ล่ามออนไลน์ A/S 4,000B/2 ชม.

ขั้นตอนการรับบริการ (บริการแปลและล่าม ภาษาไทย ⇔ ภาษาญี่ปุ่น)

①สอบถาม ประเมินราคา

ลูกค้าสามารถสอบถามให้เราประเมินราคาก่อนได้ฟรีทางแบบฟอร์มติดต่อ หรือทางโทรศัพท์ 063-569-4669 (Gift)

เพียงแจ้งให้เราทราบลักษณะงานเบื้องต้นดังต่อไปนี้

<งานแปล> เนื้อหาของงาน  ปริมาณ (จำนวนคำหรือจำนวนหน้า)  แพลตฟอร์มต้นฉบับ (ไฟล์ word, powerpoint เป็นต้น) ภาษาที่ต้องการแปล (ไทย → ญี่ปุ่น , ญี่ปุ่น → ไทย , อังกฤษ → ญี่ปุ่น , ญี่ปุ่น → อังกฤษ เป็นต้น)  กำหนดรับงาน เป็นต้น

<งานล่าม> วันและเวลา สถานที่  จำนวนคน  เนื้อหาของงาน (ต้องการล่ามที่มีความรู้เฉพาะทางหรือไม่ สามารถส่งเอกสารให้ล่วงหน้าได้หรือไม่)

②การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อและส่งใบเสนอราคา ลักษณะงานท่านสามารถส่งให้เราประเมินได้ทางอีเมล์หรือแจ้งทางโทรศัพท์เบื้องต้น

③การตกลงรับบริการ

เมื่อท่านยินดีให้เราได้ดูแลงานแปลและล่าม กรุณาเซ็นชื่อในใบเสนอราคาและส่งกลับทางอีเมล์ หรือท่านสามารถออกใบสั่งซื้อหรือสัญญาส่งกลับให้ได้เช่นกัน

④การดำเนินการ

<งานแปล> ระยะเวลาการแปลแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณงานและคำศัพท์เฉพาะทาง เช่น การแปลเนื้อหาทั่วไป 20 หน้า ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ หากต้องการงานด่วนสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้

<งานล่าม> ทางเราจะแนะนำล่ามที่มีประสบการณ์และเหมาะกับลักษณะงาน หากท่านมีเอกสารที่ใช้ในวันงาน รายชื่อ หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กรุณาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

⑤วันส่งมอบงานหรือวันที่ล่ามปฏิบัติงาน

<งานแปล> ส่งมอบงานภายในกำหนดทางอีเมล์หรือไปรษณีย์

<งานล่าม> ล่ามพร้อมปฏิบัติงานตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด

⑥การชำระเงิน

<ลูกค้านิติบุคคล> หลังจากส่งมอบงานหรือล่ามปฏิบัติงานเสร็จ เจ้าหน้าที่จะส่งใบแจ้งหนี้ กำหนดชำระเงินภายใน 1 สัปดาห์

กรณีที่ฝ่ายบัญชีของบริษัทมีกำหนดรับวางบิลและกำหนดจ่ายเงินที่ชัดเจน กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ ทางบริษัทอาจมีการขอให้ชำระก่อนล่วงหน้าเป็นบางกรณี

<ลูกค้าบุคคลธรรมดา>

หลังจากตกลงรับบริการตามข้อ ③ ทางบริษัทจะจัดทำใบแจ้งหนี้เก็บเงินก่อนล่วงหน้า

ประเมินราคาฟรี แบบฟอร์มติดต่อ063-569-4669(GIFT)เวลาทำการ วันธรรมดา 10:00 – 18:00 น.

ประเมินราคาฟรี แบบฟอร์มติดต่อ เวลาทำการ วันธรรมดา 10:00 – 18:00 น.
MENU