อัตราค่าบริการล่ามภาษาไทย ⇔ ภาษาญี่ปุ่น

ศูนย์การแปลโกเว็ลให้บริการงานแปล – ล่าม ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น เรามีทีมงานรวมกันกว่า 500 คนที่เชี่ยวชาญทุกแขนงทั้งงานล่ามทั่วไป การประชุมเจรจาธุรกิจ ล่ามติดตามรัฐมนตรีในการประชุมระดับนานาชาติ ด้านกฎหมาย การแพทย์ เป็นต้น

ลักษณะงาน ระดับ ค่าบริการ 4 ชั่วโมง ค่าบริการ 8  ชั่วโมง
ล่ามบรรยายวีดีโอ  ล่ามสำรวจตลาด ล่ามกองถ่าย B 5,500B 8,500B
ล่ามโรงงาน (ฝึกอบรม) ล่ามติดตามคณะดูงาน ล่ามบูธงานจัดแสดงสินค้า B 7,000B 11,000B
ล่ามเจรจาธุรกิจ  การประชุม  งานสัมมนา A 10,000B 14,000B
ล่ามติดตามรัฐมนตรี  การเยี่ยมเยือน  การประชุมหารือ S 14,000B~ 20,000B~
ล่ามการประชุมนานาประเทศ  การเสนอผลงานวิจัย (ล่ามแปลสลับ) S 22,000B~ 28,000B~
ล่ามแปลพร้อม S 28,000B~ 34,000B~
ล่ามออนไลน์ A/S 4,000B/2 ชม.

♦ ราคาข้างต้นเป็นราคาประเมินเบื้องต้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ขึ้นอยู่กับความยากง่าย เนื้อหา สถานที่ หากท่านทราบรายละเอียดสามารถปรึกษาเนื้องานกับทางเราได้

♦ เราได้มีการจัดระดับล่ามเพื่อเป็นมาตรฐานในการรองรับงานตามระดับความยากง่ายดังต่อไปนี้
S = ระดับเจ้าของภาษา A = ระดับธุรกิจ B = สื่อสารได้คล่อง
♦ มีการคิดค่าบริการต่างหากในกรณีต่อไปนี้
ค่าเดินทางตามจริง (ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร)
ค่าที่พักล่ามตามจริงในกรณีปฏิบัติงานติดต่อกันในต่างจังหวัดที่เดินทางไปกลับในวันนั้นไม่ได้
ค่าล่วงเวลาที่เกินจากสัญญา ค่าล่วงเวลาหลังจาก 22:00 น.  ค่าล่วงเวลาก่อน 7:00
♦ หากท่านมีเอกสารที่ใช้ในวันงาน รายชื่อ หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กรุณาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
♦ การชำระค่าบริการ
ลูกค้านิติบุคคลชำระหลังจากล่ามปฏิบัติงานเสร็จ
กรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ ทางบริษัทอาจมีการขอให้ชำระค่ามัดจำก่อนล่วงหน้าเป็นบางกรณี
ลูกค้าบุคคลธรรมดา ชำระเงินก่อนล่วงหน้า
♦ การยกเลิกงาน
ก่อนวันงาน 21 วัน ค่ายกเลิกฟรี
ก่อนวันงาน 7 วัน ค่ายกเลิก 50%
ก่อนวันงาน 5 วัน ค่ายกเลิก 70%
ก่อนวันงาน 2 วัน ค่ายกเลิก 80%
ยกเลิกก่อนวันงาน 1 วัน หรือวันงาน ค่ายกเลิก 100%

คำถามที่พบบ่อย

Q. ไม่เคยใช้บริการล่ามมาก่อน ต้องการให้ล่ามมาช่วยแปลงานต้องทำอย่างไรบ้าง
แจ้งขอบเขตของงานเบื้องต้น เช่น วันและเวลา สถานที่ จำนวนคน เนื้อหาของงาน (จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางหรือไม่ มีเอกสารข้อมูลให้ล่วงหน้าหรือไม่) เป็นต้น  ลูกค้าสามารถสอบถามให้เราประเมินราคาก่อนได้ฟรีทางแบบฟอร์มติดต่อ หรือทางโทรศัพท์ 063-569-4669 (Gift)

Q. ล่ามเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่น
ทางเราจะจัดส่งล่ามที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับงานนั้นๆ   ซึ่งเรามีล่ามทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นที่มีความสามารถระดับเจ้าของภาษาและมีความรู้เฉพาะทาง

Q. มีการแบ่งระดับล่ามอย่างไร
ทางเราได้มีการจัดระดับล่ามเพื่อเป็นมาตรฐานในการรองรับงานตามระดับความยากง่ายดังต่อไปนี้
S = ระดับเจ้าของภาษามีความสามารถและความพร้อมสูง เหมาะสำหรับงานประชุมระดับนานาชาติ งานล่ามติดตามผู้บริหารระดับสูง
A = ระดับธุรกิจ เหมาะสำหรับงานล่ามโรงงาน งานวิจัย หรือการเจรจาธุรกิจต่างๆ
B = สื่อสารได้คล่อง เหมาะสำหรับงานล่ามท่องเที่ยว หรือนัดประชุมงาน
C = ระดับสนทนาชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับงานล่ามที่ไม่ใช้คำศัพท์เฉพาะทางใดๆ

Q. ต้องไปฝึกงานที่โรงงานในประเทศญี่ปุ่นระยะยาว ไม่ทราบว่ามีล่ามที่สามารถรับงานในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่
มีค่ะ  เรามีล่ามประจำที่ประเทศญี่ปุ่นที่สามารถรับงานได้ทั้งรายวันและงานล่ามระยะยาว

Q. อยากโทรศัพท์คุยติดต่อธุรกิจกับทางคู่ค้าที่ประเทศญี่ปุ่น มีล่ามโทรศัพท์หรือไม่
มีค่ะ ทางเราจะจัดส่งล่ามไปที่บริษัทของท่านเพื่อให้การเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่น

Q. มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ปฎิบัติงานหรือไม่
ทางเรามีล่ามทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และพร้อมติดตามไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
หากไม่มีการจำกัดเรื่องความรู้เฉพาะทางเราจะจัดส่งล่ามที่อยู่ใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงานก่อน  หากจัดหาล่ามที่อยู่ใกล้สถานที่นั้นไม่ได้ อาจจำเป็นต้องให้ล่ามเดินทางจากเมืองหลวง (กรุงเทพฯ หรือโตเกียว)  จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าเดินทางและค่าที่พัก(กรณีงานต่อเนื่องกัน)

Q. ต้องส่งเอกสารให้ก่อนล่างหน้าหรือไม่
เป็นไปได้ทางเราต้องการเอกสารให้ล่ามเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อให้งานของลูกค้าสำเร็จอย่างราบรื่น  (ยกเว้นงานล่ามที่ไม่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง)

Q. หากยกเลิกงาน มีค่ายกเลิกหรือไม่
หลังจากได้มีการตกลงรับบริการแล้ว (เซ็นใบเสนอราคากลับ)  จะมีค่ายกเลิกดังต่อไปนี้
ก่อนวันงาน 21 วัน ค่ายกเลิกฟรี
ก่อนวันงาน 7 วัน ค่ายกเลิก 50%
ก่อนวันงาน 5 วัน ค่ายกเลิก 70%
ก่อนวันงาน 2 วัน ค่ายกเลิก 80%
ยกเลิกก่อนวันงาน 1 วัน หรือวันงาน ค่ายกเลิก 100%

※ กรณีงานล่ามระยะยาว มีการค่ายกเลิกแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี

Q. ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้บริการล่ามหรือไม่ ต้องการสอบถามก่อนได้หรือไม่
ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำทางเลือกการใช้บริการที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า  สามารถส่งอีเมล์หรือโทรมาสอบถามได้ค่ะ

ประเมินราคาฟรี แบบฟอร์มติดต่อ063-569-4669(GIFT)เวลาทำการ วันธรรมดา 10:00 – 18:00 น.

ประเมินราคาฟรี แบบฟอร์มติดต่อ เวลาทำการ วันธรรมดา 10:00 – 18:00 น.