อัตราค่าบริการแปล ภาษาไทย ⇔ ภาษาญี่ปุ่น

ศูนย์การแปลโกเว็ลให้บริการงานแปล – ล่าม ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงทั้งการแปลทั่วไป การเงิน สาธารณูปโภค งานวิจัย การผลิต กฎหมาย การแพทย์ การท่องเที่ยว รวมกันกว่า 500 คน

ลักษณะงาน 1 หน้า ราคา/คำ
บทความทั่วไป  จดหมาย  การท่องเที่ยว  เมนู  คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน 800B〜 2B〜
เว็บไซต์  ใบปลิว  คู่มือ  เอกสารการอบรม   แผนงาน  แบบสำรวจ  เอกสารอธิบายสินค้า 1,000B〜 2.5B〜
เอกสารสัญญา  หนังสือรับรองบริษัท  สิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  การแพทย์  ผลตรวจทางการแพทย์  หนังสือรับรองต่างๆ 1,300B〜 3.25B〜
เอกสารบัญชี   รายงานการตรวจสอบ  เอกสารทางการเงิน  เอกสารทางกฎหมาย  เอกสารด้านเทคนิคเฉพาะทาง  วิทยาศาสตร์  ลิขสิทธิ์ 1,600B〜 4B〜

◆ การคิดจำนวนหน้า
การแปลภาษาญี่ปุ่น → ภาษาไทย  นับจำนวนคำ 400 คำ = 1 หน้า
การแปลภาษาไทย →  ภาษาญี่ปุ่น  นับจำนวนคำ 200 คำ = 1 หน้า
♦สามารถปรึกษาและส่งต้นฉบับให้เราประเมินก่อนได้ฟรี กรณีงานด่วนมีค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/หน้า
♦สำหรับการแปลถอดเทป ค่าบริการคิดตามเวลา
♦การชำระค่าบริการ
ลูกค้านิติบุคคลชำระหลังจากส่งมอบงานหรือล่ามปฏิบัติงานเสร็จ
กรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ ทางบริษัทอาจมีการขอให้ชำระค่ามัดจำก่อนล่วงหน้าเป็นบางกรณี
ลูกค้าบุคคลธรรมดา ชำระเงินก่อนล่วงหน้า
♦ขั้นตอนการรับบริการ ตรวจสอบที่ ขั้นตอนการรับบริการ
♦การยกเลิกงาน (คิดจากกำหนดส่งงาน)
ก่อนกำหนดส่งงาน 7 – 20 วัน ค่ายกเลิก 50%
ก่อนกำหนดส่งงาน 5 วัน ค่ายกเลิก 70%
ก่อนกำหนดส่งงาน 2 วัน ค่ายกเลิก 80%
ยกเลิกก่อนกำหนดส่งงาน 1 วัน หรือวันส่งงาน ค่ายกเลิก 100%

คำถามที่พบบ่อย

Q. ไม่เคยใช้บริการแปลภาษามาก่อน ต้องการให้แปลงานต้องทำอย่างไรบ้าง
แจ้งเนื้อหาของงาน  ปริมาณ (จำนวนคำหรือจำนวนหน้า)  แพลตฟอร์มต้นฉบับ(ไฟล์ word, powerpoint เป็นต้น) ภาษาที่ต้องการแปล (ไทย → ญี่ปุ่น , ญี่ปุ่น → ไทย , อังกฤษ → ญี่ปุ่น , ญี่ปุ่น → อังกฤษ เป็นต้น)  กำหนดรับงาน เป็นต้น  ลูกค้าสามารถสอบถามให้เราประเมินราคาก่อนได้ฟรีทางแบบฟอร์มติดต่อ หรือทางโทรศัพท์ 063-569-4669 (Gift)

Q. มีวิธีการคิดค่าแปลอย่างไร
ค่าบริการแปลขึ้นอยู่กับความยากง่ายและประเภทของเนื้อหา โดยมีการคิดจำนวนหน้าดังนี้
การแปลภาษาญี่ปุ่น → ภาษาไทย  นับจำนวนคำ 400 คำ = 1 หน้า
การแปลภาษาไทย →  ภาษาญี่ปุ่น  นับจำนวนคำ 200 คำ = 1 หน้า

Q. ใช้เวลาในการแปลกี่วัน
ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่ายและปริมาณงาน เช่น 10 แผ่น (ภาษาญี่ปุ่น 4,000 คำ) ใช้เวลา 4 – 5 วันทำการ
ซึ่งขั้นตอนการแปลงานของเรานั้นได้มีการแปลและตรวจปรูฟซ้ำอีกครั้ง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่างานแปลจากทางเราถูกต้องและครบถ้วน

Q. ต้องการเอกสารการแปลด่วน สามารถแปลภายในวันนั้นได้หรือไม่
ทางเรารับงานแปลด่วนได้ สามารถส่งงานภายในวันนั้นหรือวันถัดไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของงาน กรณีงานด่วนมีค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/หน้า

Q. รับงานแปลจำนวนมากได้หรือไม่ เช่น งาน 100,000 คำ
สามารถรับงานได้ กรณีเป็นงานแปลจำนวนมากในราคาพิเศษ เราจะจัดทีมแปลเฉพาะเพื่อรองรับส่งงานให้ทันภายในกำหนด

Q. งานจำนวนน้อยสามารถแปลให้ได้หรือไม่

ได้ค่ะ ครึ่งหน้าหรือ 1 หน้า ทางเรายินดีให้บริการ

Q. หลังจากส่งมอบงานแล้วต้องการแก้ไข สามารถแก้ไขได้หรือไม่

กรณีที่มีส่วนต้องแก้ไขเกิดขึ้น เราจะรับผิดชอบงานแปลจนเสร็จสมบูรณ์ แต่หากหลังส่งมอบงานแล้วต้องการแก้ไขในส่วนของต้นฉบับ อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มแล้วแต่กรณี

Q. รับตรวจงานแปลหรือไม่
ทางเราสามารถตรวจงานอย่างเดียวได้ บางครั้งมีลูกค้านำงานที่แปลโดยบริษัทอื่นมาให้เราตรวจเช่นกัน

Q. มีบริการแปลภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่นหรือไม่
นอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว ทางบริษัทยังมีบริการแปล ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาไทย ⇔ ภาษาอังกฤษ

Q. ส่งมอบงานเป็นรูปแบบใด
ทางเราจะส่งมอบงานทางอีเมล์ให้แก่ลูกค้าเป็นไฟล์ Word, PPT, PDF, Excel เป็นต้น หรือหากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์หรือรับที่บริษัทก็ทำได้เช่นกัน

Q. สามารถแปลเว็บไซต์ได้หรือไม่
ได้ค่ะ